เดินทางไปหลวงพระบางด้วยเส้นทาง เลย-หลวงพระบาง (รถโดยสาร)

share on:
เลย-หลวงพระบาง

บขส.เปิดให้บริการเดินรถโดยสารระหว่างประเทศ สายที่ ๑๔ เส้นทางจังหวัดเลย-แขวงไชยะบุรี-แขวงหลวงพระบาง อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา

เส้นทางเดินรถจะออกจาก บขส.เลย ไปด่านนากระเซ็ง อ.ท่าลี่ จ.เลย ข้ามไปยัง สปป.ลาว ไปบ้านแก่นท้าว ปากลาย ไชยะบุรี หลวงพระบาง รถโดยสารเป็นรถปรับอากาศชั้น 1 มีห้องน้ำในตัว ออกเดินทางทุกวัน ออกจาก บขส.เลย เวลา 08.00 น. ค่าโดยสารรวมอาหารกลางวัน รวมค่าผ่านด่านทุกอย่าง 700 บาทถ้วนโดยประมาณ

Comments

comments