ตัวแทนชาวภูกระดึง ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าเลย สนับสนุนให้สร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง

share on:
ตัวแทนชาวภูกระดึงยื่นหนังสือถึงผู้ว่า จ.เลย สนับสนุนให้สร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึง

ตัวแทน 54 หมู่บ้านในเขตพื้นที่อำเภอภูกระดึง ยื่นหนังสือถึง ผวจ.เลย สนับสนุนสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง

   วันที่ 11 ก.พ.59 มีชาวบ้านจากอำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย จำนวน 30 คน นำโดยนายคุณวุฒิ บุดดาดวง  เดินทางมาที่หน้าศาลากลาง จังหวัดเลย เพื่อหนังสือแสดงเจตน์จำนงของประชาชนชาวอำเภอภูกระดึง ในการสนับสนุนส่งเสริมให้รัฐบาลอนุมัติให้มีการสร้างกระเช้าขึ้นภูกนระดึง ต่อนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผวจ.เลย ที่หน้าศากลากลาง จังหวัดเลย

นายคุณวุฒิ  บุดดาดวง ตัวแทนชาว อ.ภูกระดึง กล่าวว่า  อำเภอภูกระดึง เป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติภูกระดึง เป็นอุทยานที่ 2 ของประเทศไทย เปิดบริการนักท่องเที่ยวมาตั้งแต่ปี 2505 จนถึงปัจจุบันนับได้ 52 ปี  ปัญหาปัจจุบันที่เป็นอยู่ของภูกระดึง ตกอยู่ในภาวะเสื่อมโทรม ทางเดินขึ้นลง มีปัญหาเป็นร่องลึก เวลาฝนตกเป็นลำธารน้อยใหญ่ ไม่เหมาะเป็นเส้นทางขึ้นลงได้อย่างปลอดภัยต่อไป ช่วงที่เป็นหน้าผาสูงชัน  เคยถล่มลงมาทับนักท่องเที่ยวเสียชีวิตมาแล้วหลายราย

เวลาเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุมักมีการเสียชีวิตบนยอดภูต้องใช้เวลาลงเขา 3-5 ช.ม. ถึงพื้นล่าง จนท.อุทยานฯ ไม่สะดวกในการปฏิบัติงานระหว่างขึ้นลง ขยะที่มีมากขึ้นตามสภาพของสังคมปัจจุบัน ถูกกลบลงพื้นที่บนภูกระดึงเป็นหลุมเป็นบ่อ กลายเป็นสภาพภูขยะ ลูกของลูกหาบที่ไปเรียนปริญญาตรีและโท ก็ไม่หากลับมาเป็นลูกหาบเหมือนบุพการีอย่างแน่นอน ปัจจุบันหน้าเทศกาลลูกหาบมีไม่พอกับนักท่องเที่ยว  นักท่องเที่ยวบางคนต้องเอาสัมภาระขึ้นไปด้วยตนเอง

   รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 23 ล้านบาท โดนศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์ บริษัทแกรดเทค จำกัด บริษัทไทยซิสเทมไว เอนจิเนอริ่ง จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึงเสร็จสิ้นลงแล้ว สรุปได้ว่ากระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึงสามารถตอบโจทย์ให้กับคนไทยทั้งประเทศได้ ว่ากระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง สามารถช่วยแก้ปัญหาของภูกระดึงที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้ โดยกระทบธรรมชาติน้อยที่สุดด้วยการสร้างเสา 7 ต้นในพื้นที่ 3.5 ไร่  และอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ชาวภูกระดึงจะเป็นผู้ดูแล ภายหลังการสร้างเสร็จแล้ว ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอนุรักษ์อย่างยั้งยืน

จากเหตุผลดังกล่าว สรุปได้ว่า ชาวอำเภอภูกระดึงทั้ง 54 หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ประชาชนเกินกว่า 90 % เห็นพร้อมให้รัฐบาลสร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึง เพื่อเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเลย ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต่อไป นายคุณาวุฒิ บุดดาดวง  ตัวแทนชาวภูกระดึงกล่าวตอนท้ายว่า หลังจากยื่นหนังสือท่านผู้ว่าแล้ว จะพากันเดินทางไปพบนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องที่กรุงเทพต่อไป 

ภาพข่าว : sueissaraloei

Comments

comments