เริ่มแล้ว งานกาชาดดอกฝ้ายบาน มะขามหวานเมืองเลย 1-9 กุมภาพันธ์ 2559

share on:

เริ่มแล้ว งานกาชาดดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2559 โดยมีพิธีเปิดไปเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมพิธีเปิดงาน กาชาดดอกฝ้ายบาน ชมการแสดงของขบวนแห่จาก แต่ละอำเภอ
และเปิดขบวนแห่ จาก สนามกีฬากลางจังหวัดเลย มุ่งหน้าสู่ ศาลากลางจังหวัดเลย ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเลย

dokfhai-2559-2 dokfhai-2559-3 dokfhai-2559-4 phitakhon-dokfhai-2559

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย ชมขบวนแห่ การออกร้านของส่วนราชการ การแสดงสินค้าพื้นเมือง สินค้า OTOP การแสดงดนตรี หมอลำ การประกวดธิดากาชาด การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การแสดงนิทรรศการ ผลการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในจังหวัดเลย

กำหนดการจัดงานมีระหว่างวันที่ 1-9 กุมพาพันธ์ 2559 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย

Comments

comments