หนาวจับใจ จ.เลย อุณหภูมิต่ำติดลบ

share on:

หลักจากมีประกาศจากกรมอุตินิยมวิทยาว่า อุณหภูมิจะลดต่ำลงอย่างกระทันหัน 6-10 องศา จังหวัดเลยเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบนี้ ในหลายพื้นที่มีอุณหภูมิลดต่ำโดยเฉพาะบนยอดอุทยานแห่งชาติภูเรือ ที่อุณหภูมิ -1 องศาเซเชียส ยังมีพื้นที่อื่นๆที่มีอุณหภูมิลดต่ำเช่น อุทยานแห่งชาติภูกระดึง 1 องศาเซเซียส ,เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูหลวง 1.5 องศาเซเชียส ,อำเภอนาแห้ว 2 องศาเซเซียส ,อำเภอด่านซ้าย 6 องศาเซเซียส , อำเภอเชียงคาน 7 องศาเซเซียส  นอกจากจังหวัดเลยแล้ว ยังมีจังหวัดอื่นที่อุณหภูมิลดต่ำอีกหลายจังหวัดเลยโดยเฉพาะภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมไปถึงภาคกลางที่ประสบกับสภาวะเดียวกัน

ด้วยสภาพอากาศที่ลดลง ทำให้นักท่องเที่ยวต่างเดินทางมาสัมผัสกับบรรยากาศหนาวตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นยอดภูเรือ ภูกระดึง เชียงคาน และจังหวัดใกล้เคียง เช่น ภูทับเบิก ภูลมโล

Comments

comments