ส่อแล้งหนัก ระดับน้ำในแม่น้ำโขง อ.เชียงคาน ลดลงเหลือ 4.2 เมตร

share on:

ขณะนี้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดลงอย่างต่อเนื่อง  หลังจากที่ฝนหยุดตกมานานกว่า 4 เดือน  วัดได้เมื่อช่วง 5 โมงเย็น วันที่ 10 มกราคม  2554  ที่ศูนย์สำรวจอุทกวิทยาที่ 8 เชียงคาน กรมทรัพยากรน้ำ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  4.21 เมตร ลดลงเฉลี่ยวันละ 1-2 เมตร นับตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมเป็นต้นมา   ทำให้เกาะแก่งในแม่น้ำโขงเริ่มโผล่ให้เห็นหลายจุด ในช่วง อำเภอเชียงคานถึงอำเภอปากชมระยะ กว่า 90 กิโลเมตร

ซึ่งเป็นผลดีต่อการทำการเกษตร ปลูกผักริมน้ำ  หรือการใช้เรือหาง ยาวออกหาปลาของประชาชนที่อาศัยอยู่ตามริมแม่น้ำโขง.

เกษตรกร รายหนึ่ง ที่ทำการเกษตร ริมน้ำโขง รายหนึ่งกล่าวว่า ในกรณีที่นำลดลงมามากในช่วงนี้นั้น อาจจะส่อถึงในช่วงฤดูแล้งปีนี้ จะแล้งหนัก เพราะฝนนั้นก็ไม่ตกมานานแล้ว นำก็รู้สึกจะน้อยลงเรื่อยๆ  ทางเกษตรกรเอง นั้นก็ต้องเตรียมตัว รับมือกับ ภัยแล้ง ที่จะถึงในอีกไม่กี่วัน

Comments

comments