ชาวอำเภอด่านซ้าย คัดค้านการ ยกสถานะ "พระธาตุศรีสองรัก" เป็น วัด

share on:
loeinews-20150423
พระธาตุศรีสองรัก

ชาวบ้านครึ่งพันแห่คัดค้าน รังวัดที่ดิน ‘พระธาตุศรีสองรัก’ เพื่อเปลี่ยนจากโบราณสถานเป็นวัด ด้านเจ้าหน้าที่ถอนกำลัง พร้อมหารือ เพื่อเข้ารังวัดอีกครั้ง 14 ก.ค.นี้ …

เมื่อวันที่ 23 เม.ย.58 ณ ลานพระธาตุศรีสองรัก อ.ด่านซ้าย จ.เลย ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะที่เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร พร้อมด้วยสำนักพุทธ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะเข้ารังวัดที่ดินโดยรอบพระธาตุศรีสองรัก มีกลุ่มชาวบ้าน อ.ด่านซ้าย คณะผู้เลื่อมใสศรัทธา ลูกผึ้งลูกเทียนพระธาตุศรีสองรัก จำนวน 500 คน นำโดยนายถาวร เชื้อบุญมี (เจ้าพ่อกวน คนที่ 7) ชุมนุมคัดค้านการรังวัดที่ดิน และออกเอกสารสิทธิที่ดินพระธาตุศรีสองรัก เนื่องจากไม่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงสถานะของพระธาตุศรีสองรัก ให้เป็นวัดตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ฯ โดยมีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ด่านซ้าย และอาสาจำนวนหนึ่ง คอยดูแลความสงบเรียบร้อย แต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถทำการรังวัดได้ โดยจะได้กลับไปหารือ และมารังวัดที่ดินอีกครั้ง ในวันที่ 14 ก.ค.58 

เหตุดังกล่าวสืบเนื่องจาก สำนักพุทธศาสนา จ.เลย โดยวัดโพนชัย ได้ยื่นคำร้องต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาด่านซ้าย ขอให้มีการรังวัดที่ดินบริเวณที่ตั้งพระธาตุศรีสองรัก เพื่อเปลี่ยนแปลงสถานะที่ดินสาธารณประโยชน์ ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน ให้มีสถานะเป็นวัดตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ โดยกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียน พระธาตุศรีสองรัก เป็นโบราณสถานแล้วเมื่อปี 2478 และ 2525 จนมาเมื่อวันที่ 21 เม.ย.58 ทางคณะลูกผึ้งลูกเทียนได้ยื่นหนังสือคัดค้านการรังวัดที่ดินรอบพระธาตุศรีสองรัก ต่อ นายจตุรศักดิ์ โกมลวิภาค นายอำเภอด่านซ้าย พร้อมรายชื่อจำนวนกว่า 2,000 คน คัดค้านพระธาตุศรีสองรักให้เป็นวัดตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ฯ โดยมูลนิธิพระธาตุศรีสองรัก จดทะเบียนเมื่อ 2537 มีกรรมการ 15 คน ปัจจุบันมี นายถาวร เชื้อบุญมี (เจ้าพ่อกวน คนที่ 7) มีรายได้หลักจากเงินบริจาค

นอกจากนี้ ยังมีการทำหนังสือไปถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเลย ถึงนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผวจ.เลย ว่า ควรระงับการรังวัด ที่ดินพระธาตุศรีสองรัก โดยไม่ประสงค์ให้มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากพระธาตุศรีสองรักได้ถูกกำหนดให้เป็นอนุสรณ์สถาน ในพระราชพิธีเจริญไมตรี ระหว่างพระมหากษัตริย์ไทยสมัยอยุธยา และพระมหากษัตริย์ประเทศลาวสมัยล้านช้าง และการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องละเอียดอ่อน.

ไทยรัฐทีวี ออกข่าวชาวบ้านค้านตั้งพระธาตุศรีสองรัก "เป็นวัด"

Posted by sueissaraloei on Thursday, April 23, 2015

Comments

comments