โตโยต้าหนุน เชียงคาน เป็นเมืองสีเขียว ร่วมปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว

share on:
โตโยต้าหนุนเชียงคานเป็นเมืองสีเขียว

โตโยต้าหนุน เชียงคาน เป็นเมืองสีเขียว ร่วมปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว ส่งเสริมให้ชุมชน และนักท่องเที่ยว ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม

ปัจจุบันหลายท้องถิ่นทั่วประเทศโดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวต่าง ๆ หันมาพัฒนาชุมชนให้กลายเป็นเมืองสีเขียว ทั้งลดการใช้รถยนต์ คัดแยกเเละกำจัดขยะอย่างถูกวิธี อย่างเช่นที่อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย วันนี้ก็มีกิจกรรมสนับสนุนแนวทางเมืองสีเขียวที่เติบโตอย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือจากหลายฝ่าย

โตโยต้าหนุนเชียงคานเป็นเมืองสีเขียว
ภาพจาก ข่าว 3มิติ

ขบวนจักรยานรณรงค์การเดินทางอย่างยั่งยืน ออกปั่นไปตามเส้นทางเลียบแม่น้ำโขง เพื่อไปร่วมปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว ที่โรงคัดแยกขยะของเทศบาลตำบลเชียงคาน ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักของโครงการ “โตโยต้าเมืองสีเขียวที่เชียงคาน” ซึ่งบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ร่วมกับ จังหวัดเลย และเทศบาลตำบลเชียงคาน ร่วมดำเนินการเพื่อส่งเสริมให้ชุมชน และนักท่องเที่ยว ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม

จุดจอดรถจักรยานเพื่อสิ่งแวดล้อม ออกแบบโดยนำเอาเอกลักษณ์ท้องถิ่นของเชียงคานมาประยุกต์ใช้ โดยจุดจอดรถจักรยานมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อนำพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้มา เปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าไว้ใช้เป็นไฟส่องสว่างสำหรับพื้นที่รอบ ๆในเวลากลางคืน ส่วนถังคัดแยกขยะในบริเวณถนนคนเดินเชียงคาน ได้นำมาวางไว้เพื่ออำนวยความสะดวก และรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการเริ่มต้นคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ก่อนจะส่งต่อไปยังปลายทางที่โรงคัดแยกขยะของทางเทศบาลเชียงคาน

โตโยต้าหนุนเชียงคานเป็นเมืองสีเขียว
ภาพจาก ข่าว 3มิติ

จังหวัดเลยมีเป้าหมายที่จะให้อำเภอเชียงคาน เป็นเมืองต้นแบบที่เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียว สนับสนุนการเดินทางด้วยจักรยาน มีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง และมีการกำจัดอย่างถูกวิธีที่ปลายทาง ซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าไปมาก และคาดว่าภายในปี 2559 โครงการนี้จะประสบความสำเร็จในขั้นต้น

ข่าวจาก ข่าว 3มิติ

Comments

comments