สร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึงดีหรือไม่ คนในพื้นที่คิดอย่างไร?

share on:
สร้างกระเช้าไฟฟ้าภูกระดึง

ประเด็นร้อนนี้เกิดขึ้น หลังคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการศึกษาโครงการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง จ. เลย มูลค่า 633 ล้านบาท โดยอ้างว่าจากการสำรวจความเห็นของประชาชนในพื้นที่ “99%” เห็นด้วยว่า โครงการจะสามารถสร้างรายได้ สร้างงาน และจะทำให้นักท่องเที่ยวมีจำนวนมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ชาวจังหวัดเลยมีความเห็นที่แตกต่างกันไปในประเด็นนี้ มีทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย โดยฝ่ายที่คัดค้านระบุว่า “การสร้างกระเช้าเป็นการทำลายธรรมชาติและมนต์เสน่ห์ของภูกระดึง ซึ่งนักท่องเที่ยวที่ขึ้นกระเช้าจะไม่ได้เห็นธรรมชาติที่สวยงามสองข้างทางเดินขึ้นลง และการที่มีนักท่องเที่ยวมากขึ้นจะมีปัญหาในเรื่องการกำจัดขยะและการบริหารจัดการอื่น ๆ ตามมา” โดยเรื่องนี้คนในพื้นที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการทำประชาพิจารณ์หรือสำรวจความเห็นดังที่ภาครัฐอ้างก่อนหน้านี้ ส่วนฝ่ายที่เห็นด้วยกับการสร้างกระเช้าระบุว่า “โครงการจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมาก สร้างเม็ดเงินจำนวนมหาศาล สร้างงานให้ชาวบ้านและลูกหาบมีงานทำ ไม่ต้องแบกหามอีกต่อไป”

Comments

comments