รัฐสภาผ่านร่างแก้ รธน. สัดส่วน ส.ส.375/125

share on:

รัฐสภา ผ่านความเห็นชอบแก้ไขรธน. เรื่องสัดส่วนส.ส. ระบบเขต 375 คน บัญชีรายชื่อ 125 คน หลังอภิปรายมาราธอน 17 ชม. นัดลงมติวาระ 3  ในวันที่11ก.พ. นี้

ภายหลังที่สมาชิกรัฐสภาใช้เวลาในการอภิปรายในการพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในมาตรา 190 และมาตรา93-98 ร่วม 17 ชั่วโมงโดยในมาตรา 93-98 ว่าด้วยเรื่องที่มาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่กรรมาธิการเสียงขางมาก เสนอสูตรแก้ไขรัฐธรรมนูญ สส.แบ่งเขต 375แบบบัญชีรายชื่อ 125 คน จากการอภิปรายกว่า 11 ชั่วโมง มีความวุ่นวายเกิดขึ้นเล็กน้อยจากประเด็นข้อความในญัตติที่มีการนำเสนอจนมีการประท้วงเกิดขึ้น แต่นาย ชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภาได้อาศัยประสบการณ์ทางการเมืองควบคุมให้รัฐสภาสามารถเดินหน้าไปได้แม้จะสะดุดบ้างในบางช่วงก็ตาม

ท้ายที่สุดสมาชิกรัฐสภาได้ลงมติเป็นรายมาตรา โดยผลเป็นดังนี้คือ เห็นชอบตามที่กรรมาธิการแก้ไขในมาตรา 93 ในเรื่อง สส.ระบบเขต 375คนและบัญชีรายชื่อ 125คนด้วยคะแนน 298 ต่อ 211 มาตรา94 -มาตรา98 ก็รับหลักการเช่นกัน สรุปแล้วเรื่องที่มาของ สส.รับหลักการตามร่างของกรรมาธิการที่เสนอให้ สส.เขต 375 คน สส.บัญชีรายชื่อ 125 คน และนัดลงมติรับหลักการในวาระที่ 3 ในวันที่ 11 กพ. 2554 เวลา 10.00 น.และเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันนี้เวลา 13.00 น.

Comments

comments