เมืองเลย จัดการประชุมเตรียมพร้อมจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ

share on:
จังหวัดเลย จัดแข่งขันจักรยานทางไกล

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย พลเอก เดชา เหมกระศรี เลขาธิการสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมกันประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2016” ให้สมพระเกียรติเพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 61 พรรษา 2 เมษายน 2559 โดยในวันที่ 5 เมษายน 2559 คณะนักจักรยานทางไกลนานาชาติ มีกำหนดเดินทางเข้าสู่จังหวัดเลย ทางด้านตำบลหาดคัมภีร์ อำเภอปากชม ในเวลาประมาณ 11.45 น.

จังหวัดเลย กำหนดจัดพิธีต้อนรับและมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันประจำวัน ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเลย ในเวลาประมาณ 14.20 น. เป็นต้นไป ในวันที่ 6 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. จะมีพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2016” Stage 6 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จากจังหวัดเลย- จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 167.70 กิโลเมตร ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเลย โอกาสเดียวกันนี้ สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะมอบรถจักรยานให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดเลย จำนวน 50 คัน เพื่อนำไปมอบให้แก่เด็กนักเรียนในจังหวัดเลยที่ขาดแคลนต่อไป

การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2016” ประเภทชาย กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 1 – 6 เมษายน 2559 เส้นทาง อุบลราชธานี – มุกดาหาร – สกลนคร – บึงกาฬ – หนองคาย – เลย – อุดรธานี แบ่งการแข่งขันเป็น 6 stage (สเตจ) ดังนี้ Stage 1 อุบลราชธานี – มุกดาหาร , Stage 2 มุกดาหาร – สกลนคร , Stage 3 สกลนคร – บึงกาฬ , Stage 4 บึงกาฬ – หนองคาย , Stage 5 หนองคาย – เลย และ Stage 6 เลย – อุดรธานี รวมระยะทางทั้งสิ้น 1,412 กิโลเมตร

ข้อมูลจาก สำนักข่าวแห่งชาติ

Comments

comments