ตัวแทนชาวบ้านตำบลเขาหลวง ยื่นหนังสือคัดค้าน อบต. ประชุมลับ

share on:
ชาวบ้านประท้วง อบต.เขาหลวง ประชุมลับ

ตัวแทนกลุ่มคนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้าน ตำบลเขาหลวง ได้ยื่นหนังสือต่อนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผวจ.เลย เพื่อคัดค้านการประชุมลับของ อบต.เขาหลวง

สายวันที่ 15 ก.พ. ที่ศาลากลางจังหวัดเลย ตัวแทนกลุ่มคนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้าน ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย นำโดย นางมล คุณณา อายุ 42 ปี ได้ยื่นหนังสือต่อนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผวจ.เลย เพื่อคัดค้านการประชุมลับของ อบต.เขาหลวง โดยมีนายวีระชัย ชมสาคร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 10 ร่วมเป็นสักขีพยาน ผู้นำการคัดค้านกล่าวว่า ในวันที่ 16 ก.พ. อบต.เขาหลวง ขอเปิดประชุมลับ ซึ่งทราบมาว่าจะมีการประชุม พิจารณากรณีขอต่ออายุ ขอเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าโคก ภูเหล็ก บนภูทับฟ้า หมู่ 3 บ้านนาหนองบง ต.เขาหลวง อ.สะพุงซึ่งเป็นที่ตั้งโครงการเหมืองแร่ทองคำ ซึ่งการประชุมในประเด็นดังกล่าว เป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับประชาชนทั้ง 6 หมู่บ้าน จึงไม่เห็นด้วยที่จะให้เป็นการประชุมลับ ควรที่จะเปิดให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้เข้าไปร่วมรับฟังด้วย

ฉะนั้นการพิจารณาดำเนินการขอต่ออายุพื้นที่ป่าประชาชน 6 หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจะต้องรับทราบทุกขั้นตอน ที่สำคัญพื้นที่ดังกล่าวยังมีความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับบริษัทอยู่ พร้อมระบุว่าการประชุมสภา อบต.เขาหลวง ควรต้องรับฟังเสียงประชาชน และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ไม่ใช่ร่วมมือกันเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเหมืองแร่ กลุ่มคนรักษ์บ้านเกิดเห็นว่า วาระที่จะเปิดประชุมนี้เป็นเรื่องสาธารณะ ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงจะต้องสามารถเข้าไปรับรู้รับทราบได้ จึงขอเสนอไม่ให้มีการประชุมลับและให้เลื่อนการประชุมลงมติอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้และพื้นที่ สปก.ออกไปก่อน ทั้งนี้ ผวจ.เลย ได้มอบหนังสือคัดค้านให้กับท้องถิ่นจังหวัดเลย นำไปดำเนินการพิจารณาแก้ไขปัญหาตามลำดับต่อไป

ภาพข่าว : ไทยรัฐออนไลน์

Comments

comments