สั่งสอบอุตฯ8จังหวัดเอี่ยวเหมืองแร่ฉาว

share on:

นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า มอบหมายให้นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ส่งหนังสือเวียนไปยังอุตสาหกรรมจังหวัด 8 จังหวัด เช่น นครสวรรค์, พะเยา เข้ามารายงานตัวในกรณีที่ชาวบ้านร้องเรียนเกี่ยวกับการเข้าไปพัวพันกรณีความไม่โปร่งใสของกิจการเหมืองแร่เช่น ไม่ควบคุมดูแลมลพิษให้เป็นไปตามมาตรฐาน หลังจากที่วันที่ 14 ม.ค.ที่ผ่านมาได้มีคำสั่งให้อุตสาหกรรมจังหวัดเลยเข้ามารายงานตัวในส่วนกลางแล้ว พร้อมทั้งให้อุตสาหกรรมจังหวัดที่ไม่โปรงใสในเรื่องของการจัดการกากอุตสาหกรรมและน้ำทิ้งน้ำเสียจากโรงงานในอีก 12 จังหวัดเข้ามารายงานตัวด้วย

ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบายที่จะสร้างความโปร่งใสในการทำงานของเจ้าหน้าที่จนเป็นที่ยอมรับจากประชาชนและภาคเอกชนให้ได้ เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้ เพราะหากไม่เข้มงวดเกี่ยวกับการปล่อยมลพิษก็จะเป็นอันตรายต่อชีวิตประชาชน

“มีการสั่งให้อุตสาหกรรมจังหวัดที่มีการร้องเรียนเข้ามาและตรวจสอบหากพบว่าไม่โปร่งใสเข้ามาช่วยราชการในส่วนกลางแทน หรืออาจหมุนเวียนให้ไปทำหน้าที่ในจังหวัดอื่นแทนที่ไม่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นข้าราชการระดับ 8 และ 9 เท่านั้น ยังไม่ได้พิจารณาถึงระดับอธิบดี”

นอกจากนี้ เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบการทำเหมืองแร่ทั่วประเทศ เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนและผู้ประกอบการที่ถูกต้องตามกฎหมายว่า ปัจจุบันมีการทำเหมืองเถื่อนจำนวนมากในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางล่าสุดพบว่ามีการทำเมืองเถื่อนจริงในหลายพื้นที่และได้สั่งเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีไปบ้างแล้ว.

ที่มา: thairath online

Comments

comments